“Met Deel III word je expert in de solo Avatar® procedures. Nu ben je klaar voor je verkenningen. Met de soloprocedures en soms met wat hulp van je trainer of medecursus, begin je de verkenning van de Avatar-hanteringsmethoden. Iedere methode spreekt een specifiek deel van je ervaringen, overtuigingen of houdingen aan, die je waardering van het leven zouden kunnen verstoren.”

– Harry Palmer

Aspecten van bewustzijn waar het over gaat: Identiteit, Zijnstoestanden, Gewaarzijn

Deel III is het hoofdgerecht. Het begint met een begeleide inwijdingssessie die gegeven wordt door een Avatar Master.

De inwijdingssessie neemt je mee op een tocht langs enkele van de meest fundamentele, transparante geloofssystemen van bewustzijn. Transparant, omdat je ze niet ziet, maar erdoorheen kijkt. De inwijdingservaring leert je procedures en geeft je instrumenten die je kunt gebruiken om zelf beslissingen te nemen om je leven te besturen. Meestal is dit een verlichtende ervaring die inzicht biedt in je daardoor enige tijd in een euforische toestand kan brengen.

In Deel III van De Avatar Cursus ontwikkel je de vaardigheid om realiteiten te discreëren die de verborgen obstakels en barrières vormen voor jouw handelen vanuit bron. Een Avatar Master neemt je mee in een begeleide initiatie, waarin je kennis maakt met en de gelegenheid krijgt om een aantal van de meest basale (en voordien transparante) overtuigingsstructuren van het universum te discreëren.

Daarna ga je zelfstandig aan de slag met procedures die je de mogelijkheid geven om lichamelijke gewaarwordingen, inter-persoonlijke conflicten, afhankelijkheden, beperkingen, hardnekkige kwesties, dwangmatigheden en (zonder dat er woorden of argumenten aan te pas komen) de overtuigingen van anderen te hanteren.

section3students3Wanneer je in staat bent om elk storend aspect van jouw bestaan te managen vanuit het gezichtspunt van creator, heb je de zijnstoestand bereikt die Avatar wordt genoemd.

Voor Deel III heb je 2 tot 4 dagen nodig.

De prijs van Deel III is EUR 1603,15 incl 21% BTW*

* Nederlandse cursusprijs. Prijzen verschillen per land.

Q&A met Harry

HP19Vraag: How werkt Avatar?

Harry: Het doen van de oefeningen doen van de Avatar Cursus brengt een geleidelijke versterking van zelfbewustzijn teweeg. Een natuurlijk gevolg van dit verhoogde zelfbewustzijn is de herkenning van de reactieve en onbewuste factoren die een negatieve invloed hebben op jouw vaardigheden, je relaties, je gezondheid en jouw spirituele welzijn. Deze factoren kunnen geïdentificeerd en gediscreëerd worden. Het resultaat is een herstel van het vermogen om te leven vanuit vrije wil – d.w.z. het vermogen om jouw eigen overtuigingen en geestelijke instelling te bepalen, zonder heen en weer geslingerd te worden door verborgen invloeden. Discreatie is meer dan een concept; het is een vaardigheid op het derde niveau van Avatar, dat vlekkeloos functioneert als bepaalde andere vaardigheden op het eerste en tweede niveau begrepen en gepraktiseerd worden.

Discreëren betekent het beëindigen van de productie van een mentale gebeurtenis; het uitschakelen ervan; ophouden met de creatie ervan, het loslaten. Het is meer een halt toeroepen aan een bestaande stroom van energie dan een nieuwe of tegenovergestelde stroom van energie.

(Uit de Avatar materialen, Deel III)

“Het is van jou en jij creëert het en dan besluit dat je het niet langer zult creëren en dan is het weg.”

De Procedures

DaveLichaam Hanteringsmethode

De eerste methode wordt lichaamshantering genoemd. Ze helpt je bij het herkennen van overtuigingen die je aan je fysieke lichaam binden, en als je wilt, tonen ze hoe je onafhankelijk van je lichaam kunt functioneren. Je ervaart jezelf als een niet-materieel spiritueel wezen. De effecten ervan komen deels overeen met die van een isolatietank, echter zonder de bijverschijnselen als eenzaamheid en paniekreacties, en bovendien werkt deze methode veel sneller.

Lichaamshantering helpt je ook bij het herkennen van ongewenste percepties en sensaties die je in het lichaam geplaatst hebt, waarbij de illusie was dat ze uit het lichaam voortkwamen. Het gevolg van die herkenning is dat het lichaam niet langer door pijnlijke overtuigingen of oordelen uit evenwicht wordt gebracht.

Een fascinerend neveneffect van lichaamshantering is dat het vaak lucide of gecontroleerde dromen veroorzaakt. Je leert hoe je de deur naar een bewuste droomtoestand opent, waarin je dus niet slaapt. Sommige cursisten vertelden over zweef- of drijfervaringen en verkenningen van andere dimensies.

IMG 0581 2De Beperkingen Procedure

De tweede methode heet Beperkingen. De meeste mensen zijn zich bewust dat ze zeggen ‘Ik kan dit niet. . . Ik kan dat niet’, en dan vragen we ons af waarom ze het niet kunnen.

Kinderverhalen spreken van de kleine stoomtrein die dacht dat hij het kon, en het idee van positief denken is al enige tijd bekend. Nou, dit is een andere manier om naar dit onderwerp te kijken.

Hier kun je specifieke beperkingen aanpakken die in de weg staan van de doelen die jou opwinden en die je tot leven brengen. Je zult er waarschijnlijk voor kiezen om niet alle beperkingen aan te pakken, omdat sommige je helpen om te focussen in je leven.

LillyDe Identiteiten Procedure

De derde methode heet Identiteiten. De meeste mensen beschikken over een geestelijke garderobe vol kostuums die ze met zich meedragen en op anderen in hun omgeving projecteren.

Als we goed met iemand kunnen opschieten, betekent dat vaak dat ze het kostuum dat wij ze aanbieden willen dragen, en wij hun kostuums willen aandoen.
Maar heb je ooit meegemaakt hoe iemand je een identiteit wilde aanmeten die jij niet wilde dragen?

Als je de andere zonder enig kostuum, oordeel of overtuigingsfilter waarneemt, zie je hen als spiritueel wezen. Het is een ontroerende ervaring om de ander zonder enige verstoring van het beeld te zien. Dat is de compassievolle ruimte die ook wel onvoorwaardelijke liefde wordt genoemd.

DeniseDe Hardnekkige Massa Procedure

De vierde methode heet de hanteringsmethode voor een Hardnekkige Massa. Het leidt je naar de aspecten van je bestaan waartegen je je het meest verzet. Je kunt verlangens, neigingen, stress en pijn hanteren die wellicht buiten jouw macht leken te liggen. Bij de eerste sessies van Hardnekkige Massa helpt iemand anders je als een begeleider. Dit is een zeer krachtig proces en het kan levensveranderend zijn.

IMG 2915 2De Universum Hantering & Collectief Bewustzijn Hantering Procedures

Het vijfde en zesde onderdeel heten Universum Hanteringsmethode en Collectief Bewustzijnshanteringsmethode. Deze onderdelen doe je pas als je je persoonlijke conflicten heb opgelost en bij wilt dragen aan het collectieve levensbewustzijn.

Een van de ideeën die je al vroeg in het leven creëert, is het idee iemand te zijn. Iemand zijn is feitelijk de ervaring van een overtuiging. Als je gewaarzijn en de overtuiging dat je iemand bent samenvoegt, heb je een individu. Je blijft een individueel bewustzijn door andere overtuigingen toe te voegen, die de afstand met het collectief bewustzijn vergroten. Met Avatar kun je de overtuigingen die die scheiding in stand houden discreëeren, en het collectieve bewustzijn ervaren. Je kunt elke overtuiging die afstand schept tussen jou en puur creatief gewaarzijn, de Wil die Gewaar Is, veranderen.

In het onderdeel Universum Hanteringsmethode leer je dat alles op een bepaald bewustzijnsniveau met elkaar verbonden is. Eigenlijk bestaat er geen individueel bewustzijn, er bestaan alleen onderdelen van collectief bewustzijn. Met deze oefening leer je de beperkingen kennen, die jou afscheiden van het collectief bewustzijn en je functioneren daarin beperken.
Dit is een grote verworvenheid, en het vermogen en de bereidheid van cursisten deze techniek toe te passen, kan van persoon tot persoon verschillen.

IMG 3561 2Het Ultieme Proces

De laatste oefening wordt het Ultieme Process genoemd. Een toepasselijke naam. Iemand anders gaat je daarbij begeleiden.

De hele cursus duurt ongeveer negen dagen, afhankelijk van jezelf.