Dus wat is Avatar®?

Het is een duidelijke en eenvoudige cursus voor zelfontwikkeling die niet gebukt gaat onder overtuigingen, lidmaatschap van een sekte of quasi-religieuze rituelen. Dat is de reden waarom het wel gezien wordt als hoogtepunt van de ‘beweging voor menselijke mogelijkheden.’ Degenen die de cursus gedaan hebben hoor je vaak zeggen: “Het is het krachtigste en puurste zelfontwikkelingsprogramma dat voor geld te krijgen is.”

Geld? Ja, voor Avatar wordt een prijs berekend. De basis weekend workshop, die ReSurfacing® heet, kost € 272,25. Deel II van de cursus, die vier tot vijf dagen duurt, kost € 544,50 en deel III van de cursus, die twee tot vier dagen duurt, kost € 1603,25 (deze prijzen zijn inclusief 21% btw en variëren per land).

Tijdens de cursus krijgt de cursist vele uren persoonlijke aandacht en als hij na deel II van de cursus niet tevreden is, heeft hij recht op volledige restitutie van het cursusgeld.

Waar komt het vandaan?

Een leraar met achtergond in de onderwijspsychologie genaamd Harry Palmer, creëerde Avatar in 1986. Hij wilde met een trainingsprogramma komen waar de deelnemers de waarde van zouden inzien. “Het is onze bedoeling,” schrijft hij in het ReSurfacing boek, “dat de mensen die wij trainen en die een licentie krijgen om de Avatar Cursus te geven, een geldbedrag vragen (en geen verering of verafgoding of bewondering, maar alleen geld) voor hun waardevolle diensten en dat ze voldoende vragen om te garanderen dat Avatar blijft groeien…”

40 jaar heeft Harry Palmer gebroed op de visionaire ideeën achter het Avatar Materiaal. Zoals zovelen van ons ving Harry af en toe een glimp op van de patronen die het creatieproces kennelijk volgt, maar voor hem was die glimp niet genoeg. In 1976 gaf Harry zijn vaste aanstelling in het onderwijs op en begon hij aan een decennium van onderzoek en studie naar de werking van het bewustzijn.

Tegenwoordig trekt vrijwel niemand die Harry Palmer’s technieken in alle eerlijkheid bestudeert het diepgaande effect dat zijn geschriften hebben op het collectieve bewustzijn van de wereld in twijfel. De boeken van Harry zijn in 20 talen vertaald en zijn zakelijke model heeft veel navolging gekregen binnen de wereld van cursussen voor persoonlijke ontwikkeling.

Hoe werkt Avatar?

Avatar geeft je gereedschap in handen waarmee je doelbewust de overtuigingen kunt herstructureren die het patroon van jouw leven vormen.

Jouw eigen overtuigingen zijn in feite de grootste krachten die op je bestaan inwerken. Zij bepalen wat je waarneemt en hoe je dat waarneemt. Zij beïnvloeden jouw gedachten, verwachtingen en daden. Zij creëren jouw persoonlijkheid. Ze bepalen zelfs de uitkomst van jouw handelen en hoe anderen jou zien en op je reageren.

Avatar helpt je om te onderzoeken wat er achter de schermen van je bestaan gaande is en te ontdekken welke niet-onderzochte, onbewust aanwezige overtuigingen je leven maken tot wat het is.

Welke mensen doen de Avatar Cursus?

De cursisten komen uit alle lagen van de bevolking – van monniken tot bankiers – en uit een breed scala aan overtuigingssystemen – van fundamentalisten tot atheïsten. De meeste vinden dat Avatar hun inzicht in het leven versterkt en hun compassie voor anderen doet toenemen.

Wat maakt Avatar anders?

In plaats van je het zoveelste overtuigingssysteem aan te bieden voor je leven, maakt Avatar je natuurlijke vermogen wakker om overtuigingen te creëren en te discreëren. Met deze vaardigheid kun jij jouw leven herstructureren volgens een blauwdruk die jij zelf bepaalt.

Een ontdekking die veel mensen maken tijdens de Avatar Cursus is dat wat je gelooft minder belangrijk is dan het feit dat je het aan het geloven bent. Avatar moedigt je aan om in te zien dat er geen “goede” overtuigingen en “slechte” overtuigingen zijn. Er zijn alleen maar overtuigingen die je wilt ervaren en overtuigingen die je liever niet zou ervaren. Je creëert een ervaring van jezelf als de bron, of creator, van je overtuigingen. Vanuit die plek, is het heel natuurlijk en makkelijk om de overtuigingen te creëren die je voorkeur hebben.

Waarom heb ik Avatar nodig?

Zonder Avatar training worden de levens van mensen bepaald door de impulsen van hun diepste en meest afgewezen transparante overtuigingen. Stel je eens voor dat de mensen waar je bang voor bent, die je het minst mag en door wie jij je overweldigd voelt ongemerkt 90% of meer van jouw beslissingen bepalen. Zo ziet het leven zonder Avatar eruit.

De Avatar Cursus leidt tot een diepgaande toename van je zelfinzicht. Dat stelt de cursist in staat om veranderingen in zijn waarden en doelen aan te brengen. De cursist bepaalt zelf welke veranderingen dat zijn en doet dat niet onder invloed of druk van buitenaf

Waarom is het Avatar Materiaal vertrouwelijk?

Er zijn een aantal simpele redenen waarom delen van het Avatar Materiaal vertrouwelijk zijn, maar de belangrijkste reden vereist enige uitleg.

Avatar is veel meer dan een filosofie, zoals iedere cursist die Avatar kreeg overgedragen door een erkende Master je meteen zal vertellen. Er zijn woord-lessen en er zijn levens-lessen. Een woordles is een poging van iemand om zijn ervaring aan een ander over te brengen door middel van gesproken of geschreven symbolen. Een woordles kan informatief, of leuk, of inspirerend zijn. Een woordles kan heel aardig zijn maar moet niet verward worden met een levensles.

Een levensles is iets dat mensen doorleven. Het is iets waarme ze echt geconfronteerd worden in het leven en waar ze doorheen gaan en uit de levenslessen komen zij veranderd tevoorschijn…meer ervaren…groter! Een woordles heeft slechts zelden een dergelijk resultaat.

Een levensles is een unieke persoonlijke ervaring; om die te begrijpen heb je geen vertaling in symbolen nodig. Het is een persoonlijke betrokkenheid bij, en waarneming van, gebeurtenissen op het moment dat ze plaatsvinden.

Avatar is zowel een woord-les als een levens-les. Het is alleen een woordles voor zover het de cursisten inleidt op hun eigen unieke levenslessen. De woordles die Avatar overbrengt is onbetekenend in vergelijking met de levenslessen die het voor de cursisten toegankelijk maakt.

Bij een Avatar Cursus is een goed getrainde en gedisciplineerde Avatar Master nodig om te waarborgen dat de Avatar technieken via het geschreven woord tot leven gebracht worden. Avatar word pas waardevol als het overgebracht wordt als een woordles waarmee je leert hoe je levenslessen kunt verwerken.

Als Avatar op de juiste manier wordt aangeboden, bereidt het iemand voor om zijn of haar eigen levenslessen te integreren zonder dat er woordresten achterblijven. Als iemand eenmaal door een opgeleide Master in de Avatar-technieken geinitieerd is, zal het leven hem snel die levenslessen voorleggen die hij het meest nodig heeft. Het leven zelf wordt dan de leraar.

Door het Avatar materiaal vertrouwelijk te houden en het alleen te laten onderwijzen door mensen die daarvoor zijn opgeleid, zullen de cursisten hun eigen unieke levenslessen uit de Avatar ervaring krijgen.

Wat is persoonlijke verantwoordelijkheid?

Persoonlijke verantwoordelijkheid is het vermogen om zelf je eigen beslissingen, keuzes en daden te bepalen. Bij Avatar wordt dat ‘bron zijn’ genoemd. Een natuurlijk gevolg van het toenemen van dit vermogen is, dat mensen gebieden in hun leven ontdekken die ze eerder niet zelf onder beheer hadden.

Een basiskenmerk van mensen die de creatie van een verlichte planetaire beschaving steunen is een hoge mate van persoonlijke verantwoordelijkheid. De nadruk die Avatar legt op een grotere mate van persoonlijke verantwoordelijkheid, draagt rechtstreeks bij aan de creatie van een Verlichte Planetaire Beschaving®.

Is iedereen enthousiast over Avatar?

Nee. Helaas deelt niet iedereen de ideeën van Star’s Edge over persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat is een complexe aangelegenheid die af en toe leidt tot een aanval van de pers op Avatar. Sommige personen, organisaties en zelfs landen ontwikkelen een extreme vorm van dominantie ten aanzien van de levens van mensen. Psychologen noemen deze dominantie/ onderworpenheid een vorm van mede-afhankelijkheid. Als het slachtoffer in zo’n relatie de persoonlijke verantwoordelijkheid vergroot, voelt de dominante partner – of de organisatie, of het land – zich bedreigd, d.w.z. dat persoonlijke groei aan de kant van het slachtoffer een bedreiging gaat vormen voor de status quo. Vanuit het gezichtspunt van de dominante partij is Avatar bedreigend – iets dat als gevaarlijk bestempeld moet worden en dat men dient te vermijden. Zulke mensen komen zelfs met de beschuldiging dat Avatar een sekte is waar je gehersenspoeld wordt. Ironisch genoeg zijn degenen die dit soort beschuldigingen uiten meestal zelf schuldig aan het genoemde vergrijp.

Een jonge Duitse vrouw die na de cursus haar relatie met een vriend beëindigde, beschrijft haar besluit als “wakker worden en beseffen dat ik gevangen zat in een ongelukkige relatie.” Maar haar vriend beweert dat ze gehersenspoeld is. En hoewel het volstrekt onwaar was, vond de plaatselijke pers het verhaal van de jongen spannend genoeg om Avatar onmiddellijk af te schilderen als een ‘gevaarlijke sekte waar mensen worden gehersenspoeld’.

“Wij doen niet aan hersenspoelen,” verklaarde een woordvoerster van Avatar. “Wat we doen is precies het tegenovergestelde. We helpen mensen bij het herkennen van beperkende overtuigingen die ze wellicht niet vrijwillig hebben opgedaan of waar ze zich niet eens bewust van zijn. We laten ze zien hoe ze hun overtuigingen kunnen veranderen als ze dat willen. We vertellen de mensen niet wat ze moeten geloven en we schuiven geen overtuigingen naar voren als zijnde de waarheid. We helpen de mensen alleen maar om verband te leggen tussen de gevolgen die ze ervaren in hun leven en de overtuigingen die ze erop nahouden. Avatar leert je persoonlijke verantwoordelijkheid.

“Vraag jezelf eens af: wat voor iemand zou toenemend inzicht en persoonlijke verantwoordelijkheid als gevaarlijk bestempelen?”.

Wat mag ik van de Avatar Cursus verwachten?

De driedelige cursus heeft tot doel je te begeleiden bij het onderzoek van jouw eigen overtuigingssysteem en je gereedschap te verschaffen waarmee je die dingen kunt veranderen die je wilt veranderen. De Avatar Cursus geeft je toegang tot de innerlijke werking van je eigen bewustzijn.

De cursus werkt meer met levenslessen (ervaringsgericht) dan met woordlessen (intellectueel). Daarom is er een getrainde Avatar Master nodig om je te begeleiden bij het vinden van de echte lessen die al aanwezig zijn in je eigen bewustzijn.