Home » Winkel » Handleiding voor de Denkstorm

Handleiding voor de Denkstorm

5,0016,00

Handleiding voor de Denkstorm©: Een evolutie in het menselijk denken

ISBN 1-891575-14-7

Ontsluit de antwoorden tot alles wat je wilde weten.

Handleiding voor de Denkstorm©: Een evolutie in het menselijk denken
door Harry Palmer (1986)

In de jaren na haar eerste publicatie heeft de Denkstorm zichzelf gevestigd als een favoriet gereedschap voor entrepreneurs. Het heeft de creatie van DUIZENDEN bedrijven geïnspireerd en staat op de boekenplank van een aantal van de meest welvarende mensen van de wereld. Met haar bedrieglijke maar diepzinnige eenvoud is haar vermogen om inzichten in problemen te genereren een onbetaalbare technologie.

Beoordelingen

Beter dan brainstormen en veel meer LOL!! Door Jan L. Nadeau

Dit is het meest fantastische gereedschap dat sinds eeuwen voorbij is gekomen om als mensen samen te komen en af te stemmen op een gezamenlijk doel. We hebben een groep in Noord Michigan die regelmatig afspreekt om Denkstormen te doen en we hebben geweldige resultaten behaalt! Het proces is heel creatief en LEUK!! Het boek is voor zelfstudie en elke groep kan het voor elk doel gebruiken. Het kan door bedrijven gebruikt worden om team afstemming te realiseren en door families om een dieper niveau van begrip voor elkaar te bereiken. Als de groep het Kerncept bereikt (het Kern Concept dat het doel is van de Denkstorm) komt dat als een waar Aha!! Het mooie is dat je de Denkstorm niet opgeeft tot iedereen overeenstemming heeft bereikt!! Anders dan bij een brainstorm wat een goed gereedschap is maar gewoonlijk resulteert in een willekeurige lijst, resulteert de Denkstorm in een heel krachtig gevoel van groepsafstemming! Het boek is makkelijk te begrijpen en vrijwel iedereen kan voordeel hebben van de ervaring. Harry heeft een hele sectie met onderwerpen en vragen toegevoegd die je kunt gebruiken voor Denkstormen, evenals een leidraad voor het creëren van je eigen Denkstorm vragen. Het is een geweldige manier om tijd door te brengen en het is ook niet duur.

• • • •

Dit boek is een geweldige tool om persoonlijk te gebruiken, met een groep en voor werk. Komt tot de essentie van dingen zonder mentaal te worstelen om antwoorden uit te vogelen. Het gemak en de flow te voelen als de deelnemers allemaal “synchroon” zijn en de antwoorden op je denkstorm echt door iedereen worden gevoeld, is een mooie en krachtige ervaring. Harry Palmer heeft dit geweldige gereedschap gecreëerd dat ik uit de eerste hand heb ervaren tijdens een Avatar® cursus.

Nicola Karesh (Pisgah Forest, North Carolina, Verenigde Staten)

Inhoudsopgave

Voorwoord, pagina 7

Eerste Gedeelte: De Aanzet
Korte voorgeschiedenis, pagina 11
Waarom het werkt, pagina 17
Commentaar bij de aanbevelingen, pagina 21
Advies voor piloten, pagina 27
Je eerste sessie geven, pagina 29
De procedure, pagina 31
Optredende verschijnselen, pagina 33
Vragen en antwoorden, pagina 35

Tweede Gedeelte: De Onderwerpen
Afstemmingsvragen, pagina 41
Samen leven, pagina 43
Iets creëren, pagina 53
Rijk worden, pagina 63
Iets verkopen, pagina 75
Gekozen worden, pagina 85
Iet
s beter laten verlopen, pagina 95
Vooruit kijken, pagina 105
Gewoon nieuwsgierig, pagina 113
Nieuwe richtingen, pagina 119
Jouw eigen vragen creëren, pagina 121

Appendix
Thoughtstorm/Denkstorm instructies
Thoughtstorm/Denkstorm logboek
UItnodiging voor de Thoughtstorm/Denkstorm

Beoogde Doelgroep

Ondernemers

Organisatie raden en comités

Gekozen of benoemde gezagsdragers

Leiders en coaches

Passages

Het eerste speculatieve zaadje dat uitmondde in het Thoughtstorm/Denkstorm project van 1986, kwam voort uit een discussie over de vraag hoe organismen hun uiteenlopende aanpassingen ontwikkelen in hun strijd om te overleven. Sommige schepselen zijn afhankelijk van hun natuurlijke camouflagekleuren, andere overleven omdat ze zich snel uit de voeten kunnen maken of goed kunnen zwemmen, weer andere vanwege de kracht van hun tanden of klauwen. Waarschijnlijk kun je nog een heleboel andere aanpassingen bedenken die de verschillende soorten hebben ontwikkeld in hun strijd om te domineren en te overleven, maar de sterkste vorm van aanpassing is toch wel het vermogen om te denken. Binnen een paar duizend jaar heeft het denken ertoe geleid, dat elke soort die het heeft ontwikkeld en toegepast vrijwel alle macht in handen kreeg.

Zou het denken nog verder verbeterd kunnen worden? Heeft het potentieel dat niet aangeboord is? En hoe essentieel is het
voor ons om dat potentieel bloot te leggen? In de eindeloze kronkelwegen die de evolutie doorloopt zijn tijd en gebeurtenissen niet alleen de proef op de som voor de directe overlevingswaarde van aanpassingen, maar vormen ze evenzeer een test voor consequenties op de langere termijn.

De aanpassingen die de menselijke soort in staat stelde om te overleven en andere soorten te overheersen zou wel eens in haar tegendeel kunnen omslaan en zelfs tot zelfvernietiging kunnen leiden wanneer ze gebruikt wordt voor competitie tussen de leden van onze eigen soort.

Het is nog steeds niet uitgesloten dat het denken één van die naamloze aanpassingen blijkt te zijn die de lange termijn test niet kan doorstaan. Ons ironisch grafschrift zou dan ook kunnen luiden: de Mensheid, vernietigd door haar eigen vermogen om te overleven.

Het eerste speculatieve zaadje was als volgt: bestaan er wellicht manieren van denken die effectiever zijn (rationeler, coöperatiever, met meer compassie)? Manieren die niet op de lange duur uitmonden in vergetelheid? Daarover ging de eerste discussiesessie en daaruit werd de Thoughtstorm/Denkstorm geboren.

Zeven mensen werden uitgenodigd voor een bijeenkomst in een vergaderzaal van een bibliotheek om mee te doen aan een onderzoeksproject. Als gastheer las ik hen de volgende uitspraak voor:

“Het is gemakkelijk te demonstreren dat bij koppeling van de ene krachtbron aan een tweede krachtbron het eindresultaat krachtiger is dan de optelsom van de vermogens van de afzonderlijke krachtbronnen. Bijvoorbeeld: meermotorige vliegtuigen, krachtcentrales, een span paarden, een roedel honden, de strengen van een touw, etc.

“De vraag is nu: gaat ditzelfde koppelingsprincipe ook op voor het menselijk denken?”