alt“De missie van Avatar® in de wereld is om de integratie van overtuigingssystemen te katalyseren. Wanneer we inzien dat het enige verschil tussen ons onderling onze overtuigingen zijn en dat overtuigingen met gemak gecreëerd en gediscreëerd kunnen worden, dan zal het ‘welles-nietes’ spel ophouden en zal een spel van gezamenlijk creëren op gang komen dat zal uitmonden in wereldvrede.”
– Harry Palmer

 

De Missie van Avatar

smilingAvatar vormt het speerpunt van de belangrijkste campagne die de mensheid ooit heeft ondernomen: de creatie van een verlichte planetaire beschaving®.

Is het een onmogelijke utopische droom? Weer zo’n hoogdravend idee?

“Grootheidswanen,” zegt Harry Palmer in Leven Vanuit Vrije Wil, “zijn wanen voor zolang ze ongerealiseerd blijven. Anders zijn het grote en nobele daden.”

Wat is de Rol van Star’s Edge International®?

SEI-BldgStar’s Edge International, de onderneming-met-winstoogmerk die Harry in 1986 oprichtte, was gecreëerd om persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s aan te bieden en te managen die de verwachtingen van de deelnemers zouden overtreffen.

Momenteel managet het Star’s Edge hoofdkantoor in Florida de meer dan tienduizend gelicenseerde Avatar leraren (Masters) in 71 landen. De supervisie van dit netwerk is in handen van een staf van medewerkers en een team van ervaren trainers uit Australië, Duitsland, Japan, Korea, Nederland, Nieuw Zeeland, Taiwan, Venezuela en de Verenigde Staten.

Star’s Edge verzorgt ook voortgezette cursussen in Azië, Australië/Nieuw Zeeland, Europa en de Verenigde Staten.

De Oplossing voor Alle Menselijke Problemen

HP19In een toespraak aan het begin van de licentie-uitreiking 28 april 1990 in Nice, Frankrijk, maakte Harry Palmer duidelijk wat hij verwacht van Avatar Masters.

Iedereen kan besluiten dat zijn of haar overtuigingen gerechtvaardigd zijn. Elke overtuiging kan zo worden ingekleed dat ze gerechtvaardigd lijkt. Gerechtvaardigde overtuigingen tref je aan op het perkament van heilige boeken. Uiteindelijk worden het slogans op spandoeken en worden ze gebruikt om gevoelloze daden te rechtvaardigen waarvoor geen enkel verstandig mens ooit persoonlijke verantwoordelijkheid zou willen dragen…mensen sterven op een gewelddadige wijze bij duizenden tegelijk als gevolg van gerechtvaardigde overtuigingen aan beide zijden.

Om deze reden is het beter dat je Avatar duizendmaal afzweert dan dat je het zelfs ook maar één enkele keer gebruikt als een gerechtvaardigde overtuiging om je daden mee goed te praten. Jullie taak is om mensen erbij te helpen om bron te worden over hun overtuigingen en niet om ze te verleiden om jouw overtuigingen te accepteren. Ga niet voor minder dan persoonlijke verantwoordelijkheid.

Wanneer voldoende mensen zullen inzien dat het enige echte verschil tussen ieder van ons de ideeën en overtuigingen zijn die we creëren, zal er een spontaan wereldwijd ontwaken zijn voor het idee, dat voorbij onze individuele gezichtspunten iedereen op deze planeet een gezamenlijke lotsbestemming deelt. We zullen leren om samen te leven of we zullen doorgaan met elkaar te doden.

studentsAls Avatar Masters herinner je je wie je bent en wat je niet bent. Herinner je, dat je geen dingen bent. Herinner je, dat je geen van de ideeën bent van sektes of nationalisme of ras waar mensen uit onwetendheid over gestreden hebben. Jullie zijn noch lichaam noch geest en jullie zijn ook geen identiteiten. Jullie zijn de bron ervan en jullie kunnen iets beters creëren.

Samen kunnen we werken aan het voeden van de hongerigen, het milieu in bescherming nemen en ons uitspreken voor vrede – dat zijn de inspanningen die nodig zijn om tijd te winnen om het Avatar Netwerk te kunnen uitbreiden tot een Verlichte Planetaire Beschaving. Uiteindelijk ligt de oplossing voor alle menselijke problemen in een herstel van de bewuste controle over onze harten en onze geest.

Hoe Werkt Avatar?

Discreëren betekent het beëindigen van de productie van een mentale gebeurtenis; het uitschakelen ervan; ophouden met de creatie ervan, het loslaten. Het is meer een halt toeroepen aan een bestaande stroom van energie dan een nieuwe of tegenovergestelde stroom van energie. (Uit Avatar Deel III) “Het is van jou en jij creëert het en dan besluit dat je het niet langer zult creëren en dan is het weg.”

outsideHet doen van de oefeningen doen van de Avatar Cursus brengt een geleidelijke versterking van zelfbewustzijn teweeg. Een natuurlijk gevolg van dit verhoogde zelfbewustzijn is de herkenning van de reactieve en onbewuste factoren die een negatieve invloed hebben op jouw vaardigheden, je relaties, je gezondheid en jouw spirituele welzijn. Deze factoren kunnen geïdentificeerd en gediscreëerd worden. Het resultaat is een herstel van het vermogen om te leven vanuit vrije wil – d.w.z. het vermogen om jouw eigen overtuigingen en geestelijke instelling te bepalen, zonder heen en weer geslingerd te worden door verborgen invloeden. Discreatie is meer dan een concept; het is een vaardigheid op het derde niveau van Avatar, dat vlekkeloos functioneert als bepaalde andere vaardigheden op het eerste en tweede niveau begrepen en gepraktiseerd worden.